Fritid, kultur & civilsamhälle

Centerpartiet vill:

  • Att fritidsgårdarna ska vara innovativa och aktivitetsbaserade.
  • Utveckla konceptet med mobila fritidsgårdar.
  • Att fritidsgårdar, lekplatser och utegym ska vara anpassade för personer med funktionsvariationer.
  • Undersöka möjligheten till en mobil kulturskola.

sol-has-bg sol-light-text

ETT RIKT KULTUR- OCH FRITIDSLIV FÖR ALLA SOLLENTUNABOR

Kultur och fritid bidrar med glädje, gemenskap och utveckling för såväl individen som samhället. Därför vill vi att alla Sollentunabor ska ha möjlighet att delta i kulturliv och föreningsliv, oavsett var du bor, vilken bakgrund du har, om du har någon funktionsvariation eller hur livet ser ut i övrigt.

Innovativa fritidsgårdar som lockar fler
Fritidsgårdarna i Sollentuna är betydelsefulla samlingspunkter och skall bidra till ett brett utbud av meningsfulla aktiviteter för ungdomar. Vi vill utveckla kommunens fritidsgårdar utifrån ett nytänkande, modernt och innovativt perspektiv. Centerpartiet vill utveckla konceptet med mobila fritidsgårdar. Fritidsgårdar ska inte behöva vara knutna till en viss lokal utan ska snarare vara en flexibel, aktivitetsbaserad verksamhet.

Centerpartiet värnar om såväl kommunala som privata fritidsgårdar. Vi vill att alla fritidsgårdar utvecklar sitt samarbete med skolan, kulturskolan och föreningslivet. Genom ett aktivt samarbete kan fler barn hitta en meningsfull fritid. Dessutom är det viktigt att fritidsgårdarna har aktiviteter anpassade för barn med olika funktionsvariationer.

Goda förutsättningar för ett rikt kulturliv
Alla måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever i. Därför ska politiker inte försöka styra vad kulturen handlar om. Däremot är det en viktig uppgift att se till att alla Sollentunabor, oavsett könsidentitet, bakgrund eller funktionsvariation får ta del av kultur och vara med och skapa.

Fler ska kunna ta del av kulturskolans verksamheter
Vi vill se ett väl utbyggd samarbete mellan kulturskolan, skolorna och fritidsgårdarna för att fler ska upptäcka den variation av aktiviteter och utbildningar som kulturskolan erbjuder. Dessutom vill vi undersöka möjligheten till en mobil kulturskola där kulturskolan kommer till eleverna snarare än tvärt om.

Edsvik ska vara ”hela Sollentunas vardagsrum”
Miljön på Stallbacken och runt Edsvik är fantastisk och ska fortsätta utvecklas. Edsvik ska vara ”hela Sollentunas vardagsrum”. Centerpartiet vill främst lägga fokus på att utveckla området för Sollentunaborna, vilket i sin tur har möjligheten att locka besökare från regionen.

Ett bibliotek i framkant
Sollentunas bibliotek ska gynna demokrati, gemenskap och bidra till kunskap, forskning och läslust. Centerpartiet vill att biblioteket ska ha ett nära samarbete med förskolor och skolor. Vi vill se ett mobilt bibliotek som kan ha en uppsökande verksamhet på såväl skolor som äldreboenden.

Goda förutsättningar för ett aktivt civilsamhälle
Utan föreningslivet stannar samhället. De som ideellt bidrar till samhället med sitt engagemang måste få goda förutsättningar för detta. I Sollentuna ska det vara enkelt att driva förening. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och få stöd och svar på frågor. Centerpartiet vill aktivt stödja föreningar för att underlätta deras administration.

Ideella organisationers engagemang och hjärta för människor är beundransvärt och viktigt. Vi vill underlätta för och stödja det ideella engagemanget. Civilsamhället i Sollentuna bidrar med mycket viktiga insatser så som nattvandring och läxhjälp. Dessa insatser vill vi fortsätta främja.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.