Gång, cykel och kollektivtrafik

Centerpartiet vill:

  • Vi vill satsa på bra gång- och cykelbanor som underhålls året runt.
  • Vi vill utöka utbudet av infartsparkeringar i kollektivnära lägen.
  • Vi vill bygga cykelgarage vid pendeltågsstationerna.
  • Vi vill återinföra direktbussar till centrala Stockholm från Viby och Edsberg.

sol-has-bg sol-light-text

VI VILL ATT FLER SKA GÅ, CYKLA OCH ÅKA KOLLEKTIVT

I Sollentuna ska det också vara enkelt att välja gång, cykel eller kollektivtrafik. Det är bra för miljön, för klimatet och för folkhälsan.

Det ska vara enkelt att välja gång eller cykel
Vi vill öka andelen Sollentunabor som väljer cykeln som färdmedel. Därför vill vi satsa på bra gång- och cykelbanor som är väl underhållna året om. Gång- och cykelbanorna ska binda ihop Sollentunas olika stadsdelar, men även knyta samman Sollentuna med angränsande kommuner. När nya gång- och cykelbanor anläggs ska ett helhetsperspektiv genomsyra processen.

Det ska vara lätt att cykla mellan Sollentunas olika kommundelar och närliggande kommuner. Vi vill fortsätta satsningarna på åretruntcyklism genom att i första hand prioritera snöröjning, sopsaltning, halkbekämpning och grusborttagning av gång- och cykelbanor. Cykelpendling ska underlättas genom samarbete med närliggande kommuner samt säker cykelparkering i kollektivnära lägen. Vi vill se över möjligheten att inrätta cykelgarage, gärna i markplan och med laddplatser för elcyklar vid kommunens pendeltågsstationer.

Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafiken
Centerpartiet vill att det ska vara enkelt att välja pendeltåget framför bilen och vill därför utveckla samtliga stationer med infartsparkeringar och säkra cykelparkeringar. Vi kommer dessutom verka för att planerna på nya södervända stationsentréer i Helenelund och Häggvik genomförs under mandatperioden.

Regionen beslutar om linjer och tidtabeller för all kollektivtrafik, men vi vill fortsätta påverka det vi har rådighet över. Sollentunabornas perspektiv ska vara i fokus i kommunens årliga yttrande till regionen över förändringar i trafiken. Vi vill dessutom utveckla busstorget till en trygg plats där det är enkelt och trivsamt att byta buss. Vi vill se mer belysning och ett cykelgarage.

För Centerpartiet är en välfungerande kollektivtrafik i hela kommunen av högsta prioritet. I Väsjön är det mycket viktigt att kollektivtrafiken utökas i takt med att området byggs ut. Vi vill också att direktbussarna till Stockholms innerstad återinförs, både linje 516 från Viby och linje 607 från Edsberg.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.