Idrott

Centerpartiet vill:

  • Underlätta för spontanidrott och spontanaktivitet.
  • Möjliggöra för ett aktivt föreningsliv för barn, ungdomar och vuxna.
  • Stötta Sollentunas föreningar i deras arbete
  • Optimera användandet av idrottshallar och andra idrottsytor.

sol-has-bg sol-light-text

IDROTT FÖR ALLA SOLLENTUNABOR

Idrott skapar glädje och gemenskap och är också bra för hälsan. Dessutom är det en bra mötesplats för personer med olika bakgrund. Centerpartiet värnar om idrottens roll i samhället.

Centerpartiet vill att det ska vara enkelt att hitta sin favoritidrott och fortsätta utöva den i Sollentuna. Vi vill utveckla samarbetet mellan föreningar, skolor och fritidsgårdar för att fler barn ska få upp ögonen olika idrotter. Centerpartiet värnar varje idrottsutövares ambitioner och värnar därför om att det finns både breddidrott och elitsatsningar i kommunens föreningar.

Centerpartiet vill optimera användandet av kommunens idrottsytor. Idrottshallar ska på dagtid nyttjas av skolelever och på kvällar och helger av föreningslivet. Vi förespråkar en översyn av kommunens hyresmodell av idrottshallar för att optimera nyttjandegraden. Likväl värnar vi om att olika idrotter ska kunna utföras på Edsbergs sportfält.

Utan föreningslivet stannar samhället. De som ideellt bidrar till samhället med sitt engagemang måste få goda förutsättningar för detta. I Sollentuna ska det vara enkelt att driva förening. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och få stöd och svar på frågor. Centerpartiet vill aktivt stödja föreningar för att underlätta deras administration.

En tydlig strävan från Centerpartiet är att underlätta för ett aktivt föreningsliv samt för spontanidrott och spontanaktiviteter runtom i Sollentuna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.