Integration

Centerpartiet vill:

  • Flytta flyktingmottagningen från socialkontoret till arbetsmarknadsenheten.
  • Kvalitetssäkra SFI-utbildningen.
  • Rikta insatser för att fler barn med utländsk bakgrund går i förskolan

sol-has-bg sol-light-text

ETT ARBETE ÄR DEN BÄSTA VÄGEN TILL INTEGRATION

Centerpartiet vill bryta utanförskapet för människor som nyligen kommit till Sverige och Sollentuna. Vi vill att det finns ett tydligt politisk ledarskap och en sammanhållen process för ett effektivt integrationsarbete i kommunen.

Få ett arbete i fokus
Ett arbete är den bästa vägen till integration, därför är det viktigt att den som kommer till Sollentuna direkt får hjälp med att ta sig in på arbetsmarknaden. Den första kommunala kontakten för de som nyligen kommit till Sollentuna ska vara en effektiv integration inriktad på möjligheten till arbete eller studier, inte socialbidrag och utanförskap. Därför vill Centerpartiet att ansvaret för flyktingmottagningen flyttas från socialkontoret till arbetsmarknadsenheten under nästa mandatperiod.

För en effektivare integration driver Centerpartiet en politik för fler jobb. Du kan läsa mer om de arbetsmarknadsåtgärder vi vill genomföra under fliken ”arbetsmarknad”.

SFI av hög kvalité
För att kunna ta sig vidare i arbete och studier, och integreras i samhället, måste den som nyligen kommit till Sverige lära sig det svenska språket. Det kräver att SFI-utbildningen håller hög kvalitet. Vi ställer oss positiva till att utföra språktester för att säkerställa utbildningens kvalitet. Utöver språkutbildningar behöver kommunen också utveckla utbildning i sexualkunskap, värderingar och normer, gärna i samarbete med aktörer som RFSU.

Fler barn med utländsk bakgrund i förskolan
Att gå i förskolan är en viktig del för att integreras i svenska samhället. Därför vill Centerpartiet se riktade insatser för att barn med utländsk bakgrund i högre grad går i förskolan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.