Näringsliv

Centerpartiet vill:

  • Minska regelbördan för kommunens företagare.
  • Att det ska vara enkelt för småföretagare att lämna anbud vid kommunala upphandlingar.
  • Prioritera näringslivsperspektivet i kommunens trygghetsarbete.
  • Förenkla för personer med funktionsvariationer att driva företag.

sol-has-bg sol-light-text

FÖRETAGARNA GER KRAFT TILL SOLLENTUNA

Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat. För Centerpartiet är det viktigt att det är enkelt att starta och driva företag i vår kommun. Det skapar ett levande näringslivsklimat och fler arbetstillfällen för Sollentunaborna.

Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Därför vill Centerpartiet minska regelbördan för Sollentunas företagare. Kommunen ska erbjuda moderna e-tjänster som gör det lätt för företagare att göra rätt. Handläggningstider ska vara konkurrenskraftiga jämfört med andra kommuner och besked om när beslut i ett ärende kan komma ska kommuniceras tydligt. Vi vill också att det ska vara enkelt för småföretagare att lämna anbud i kommunala upphandlingar.

En viktig fråga för många företagare är tryggheten i området de verkar. Vi vill i samarbete med företagen öka tryggheten i Sollentuna, exempelvis genom Business Improvement Districts (BID) samarbeten. Centerpartiet vill att näringslivsperspektivet tydligt prioriteras i kommunens trygghetsarbete.

Vi vill dessutom förbättra möjligheterna för personer med funktionsvariationer att driva företag. Det kan exempelvis handla om att få färdtjänst i samband med företagandet eller anpassning av arbetsplats.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.