Sollentuna
Centerpartiet lokalt

Kommunala bolag

Nedan följer en lista över våra förtroendevalda i kommunens bolag

Sollentuna Stadshus AB

Ledamot:

Jonas Riedel

Suppleant:

Lars Kallander

SEOM AB

Ledamot (tillika förste vice ordförande):

Björn Edström

Suppleant:

Christer Östregård

AB SOLOM

Ledamot:

Diana Aftén

Suppleant:

Susan Silverberg

Sollentunahem AB

Ledamot:

Mi Irveland

Suppleant:

Bengt Wånggren

Sollentuna Kommunfastigheter

Ledamot:

Lars Kallander

Suppleant:

Christer Östregård