Kommunala bolag

Nedan följer en lista över våra förtroendevalda i kommunens bolag

Sollentuna Stadshus AB

Anna Juhlin, ledamot

Jonas Riedel, ersättare

Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM)

Björn Edström, ordförande

Mårten Lotsander, ersättare

AB SOLOM

Camilla Bohm Coleman, ledamot

Bernt Josephson, ersättare

Sollentunahem AB

Mi Irveland, vice ordförande

Katarina Teglund, ersättare

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB)

Lars Kallander, ledamot

Paulina Pyhäjärvi, ersättare