Sollentuna
Centerpartiet lokalt

Kyrkan

Nedan följer en lista över våra förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Sollentuna

Kyrkofullmäktige

Ledamöter:

Bernt Josephson

Diana Aftén

Oscar Berggren

Ersättare:

Eva Wenker

Eric Wiklund

Kyrkorådet

Ledamöter:

Bernt Josephson

Kyrkorådets begravningsutskott

Ersättare:

Diana Aftén

Kyrkorådets fastighetsutskott

Ledamöter:

Bernt Josephson

Kyrkorådets kommunikationsutskott

Ersättare:

Oscar Berggren

Valnämnden

Ledamöter:

Carin Lenneby-Björlin

Ersättare:

Diana Aftén

Kummelby kyrkas distriktsråd

Ledamöter:

Margareta Cantell

Edsbergskyrkans distriktsråd

Ledamöter:

Eva Wenker