Kyrkan

Nedan följer en lista över våra förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Sollentuna

Kyrkofullmäktige

Ledamöter:

Bernt Josephson

Diana Aftén

Ersättare:

Margareta Cantell

Eva Wenker

Kyrkorådet

Ledamot:

Bernt Josephson

Kyrkorådets begravningsutskott

Ersättare:

Diana Aftén

Kyrkorådets fastighetsutskott

Ledamot:

Bernt Josephson

Valnämnden

Ledamot:

Diana Aftén

Ersättare:

Bernt Josephson

Sollentuna kyrkas distriktsråd

Ledamot:

Bernt Josephson

Kummelby kyrkas distriktsråd

Ledamot:

Margareta Cantell

Edsbergskyrkans distriktsråd

Ledamot:

Eva Wenker