Nämndledamöter

Nedan följer en lista över våra förtroendevalda i kommunens nämnder.

Kommunstyrelsen

Jonas Riedel, ledamot

Anna Juhlin, ledamot

Oscar Berggren, ersättare

Miljö- och klimatnämnden

Jonas Riedel, ordförande

Madeleine Sundell, ledamot

Eva Wenker, ersättare

Maj-Britt Lindholm, ersättare

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Anna Juhlin, ordförande

Robert Ahlqvist, ledamot

Jonas Bygdeson, ersättare

Jakob Hildingsson, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Elisabeth Dacey-Fondelius, vice ordförande

Elanor Kallander, ersättare

Mahdi Heydari, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden

Niclas Almlöv, ledamot

Susan Silverberg, ersättare

Socialnämnden

Josefin Silverfur, vice ordförande

Paulina Pyhäjärvi, ledamot

Jan Westerlund, ersättare

Bernt Josephson, ersättare

Utbildningsnämnden

Anders Pettersson, ledamot

Jakob Hildingsson, ersättare

Valnämnden

Lars Kallander, ledamot

Eva Wenker, ersättare

Vård- och omsorgsnämnden

Margareta Cantell, ledamot

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.