Nämndledamöter

Nedan följer en lista över våra förtroendevalda i kommunens nämnder.

Kommunstyrelsen

Jonas Riedel, ledamot

Lars Kallander, ersättare

Klimatnämnden

Jonas Riedel, ordförande

Bernt Josephson, ledamot

Josefin Silverfur, ersättare

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Robert Ahlqvist, ledamot

Diana Aftén, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Elisabeth Dacey-Fondelius, ledamot

Elanor Kallander, ersättare

Susan Silverberg, ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden

Anna Juhlin, ledamot

Eva Wenker, ersättare

Maj-Britt Lindholm, ersättare

Natur- och tekniknämnden

Bernt Josephson, ledamot

Maj-Britt Lindholm, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden

Lars Kallander, ledamot

Paulina Pyhäjärvi, ersättare

Socialnämnden

Josefin Silverfur, ledamot

Margareta Cantell, ersättare

Andreas Blommé, ersättare

Utbildningsnämnden

Oscar Berggren, ledamot

Anders Pettersson, ersättare

Utbildningsnämndens förskoleberedning

Oscar Berggren, ledamot

Valnämnden

Margareta Cantell, ledamot

Eva Wenker, ersättare

Vård- och omsorgsnämnden

Amela de la Cruz, ledamot

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.