Distriktsstämma 2023

Bild

1 april 2023 kommer distriktet genomföra sin årliga distriktsstäma. För att hantera motionerna så har distriktsstyrelsen valt att pröva med motionsgenomgångar innan stämman.

Observera sista tid för att yrka gällande motioner är kl: 12:00 den 30 mars.

Inför stämman SKA alla ombud gå genom stämmoordningen. Om denna antas av stämman kommer ett röstningssystem användas vid eventuell votering (Percap.se). Alla ombud behöver lära sig hur de hanterar detta system innan stämman blir aktiv, det finns länk till manual i stämmoordningen.

Stämman går av stapeln i Landstingssalen i Landstinghuset (Baksidan, Hantverkargatan 45, Kungsholmen).

Stämman startar 09:00 med registrering av ombud, detta görs av en person per krets som hämtar ut alla Röstkort och delar ut till vardera stämmoombud.

9.00 – 10:00 Registrering startar. Fika serveras.

Distriktsstämma 2023
Förslag till dagordning
1) Distriktsstämman öppnas
2) Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordföranden
b) Sekreterare
c) Protokolljusterare
d) Rösträknare
3) Godkännande av kallelse
4) Stämmoordning
5) Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
6) Fastställande av föredragningslista
7) Distriktsstyrelsens berättelse över 2022 års verksamhet och ekonomi
8) Revisorernas berättelse
9) Fastställande av balans- och resultaträkning
10) Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
11) Budget samt Verksamhetsplan för 2023
12) Guldnålar
13) Ersättningsfrågor (arvoden och reseersättning)
14) Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelse
15) Val av distriktsordförande
16) Val av vice distriktsordförande
17) Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
18) Val av ombud samt ersättare i förtroenderådet
19) Val av ombud samt ersättare till partistämman samt kommittébehandlingar
20) Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare
21) Val av valberedning
22) Fastställande av antalet ombud vid kommande distriktsstämma
23) Framställningar och förslag från distriktsstyrelsen

12.00-12.45 Lunch

24) Behandling av motioner

15.00-15.30 Fika

25) Rapporter
26) Vid stämman väckta frågor
27) Distriktsstämman avslutas

Vid omröstningar av motioner ska man använda nedan länk för att kunna logga in via webbläsare (dvs om man INTE anväder den nedladdade appen).

Länk: https://percap-app.web.app/

Handlingar till stämman:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagordning distriktsstämma 2023.pdf , 65.9 kB, öppnas i nytt fönster. 65.9 kB 2023-03-29 12.50
Stämmoordning.pdf , 67.1 kB, öppnas i nytt fönster. 67.1 kB 2023-03-17 21.09
Balansrapport.pdf , 43.1 kB, öppnas i nytt fönster. 43.1 kB 2023-03-17 20.32
Resultatrapport.pdf , 76.9 kB, öppnas i nytt fönster. 76.9 kB 2023-03-17 20.32
Verksamhetsberättelse 2022.pdf , 683.4 kB, öppnas i nytt fönster. 683.4 kB 2023-03-31 13.44
revisionsberättelse centerpartiet Stockholms län 2022.doc , 30.5 kB, öppnas i nytt fönster. 30.5 kB 2023-03-17 18.31
Valberedningens protokoll.pdf , 118.2 kB, öppnas i nytt fönster. 118.2 kB 2023-03-23 12.45
Yrkande att behandla på stämman.pdf , 38.4 kB, öppnas i nytt fönster. 38.4 kB 2023-03-31 20.56
Motioner med yrkanden att behandla på stämman.pdf , 203.8 kB, öppnas i nytt fönster. 203.8 kB 2023-03-31 10.30
Motionsgrupp 1 med kommittens förslag.pdf , 207.8 kB, öppnas i nytt fönster. 207.8 kB 2023-03-28 22.20
Motionsgrupp 2 med huvudförslag.pdf , 159.4 kB, öppnas i nytt fönster. 159.4 kB 2023-03-28 13.29
Motionsgrupp 3 med kommittens förslag.pdf , 169.8 kB, öppnas i nytt fönster. 169.8 kB 2023-03-29 21.59
Motionsgrupp 4 med kommittens förslag.pdf , 157.3 kB, öppnas i nytt fönster. 157.3 kB 2023-03-29 22.20
Motionsgrupp 5 med huvudförslag.pdf , 145.8 kB, öppnas i nytt fönster. 145.8 kB 2023-03-28 13.29
Framställan från distriktsstyrelsen.pdf , 60.3 kB, öppnas i nytt fönster. 60.3 kB 2023-03-17 21.09
Budget 2023.pdf , 55.8 kB, öppnas i nytt fönster. 55.8 kB 2023-04-01 03.29
Verksamhetsplan 2023.pdf , 70.8 kB, öppnas i nytt fönster. 70.8 kB 2023-04-01 03.29
Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.