Olga Anikina

Personbild


Ledamot

Mitt namn är Olga Anikina och jag är 25 år gammal. Jag började mitt politiska engagemang år 2017 i Centerstudenter Stockholm. Studentförbundet banade vägen för mig till mitt senare politiska engagemang i Nacka kommun. Idag arbetar jag som politisk sekreterare för Centerpartiet i Nacka och får samtidigt ha den stora äran att utveckla frihetlig allianspolitik i kommunen som förtroendevald i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och utbildningsnämnden där jag är ersättare.

År 2020 tog jag min examen i statsvetenskap och nationalekonomi. Det var nog under min utbildningstid som jag förstod att min liberala syn grundar sig i både positiva och negativa friheter för den enskilda individen. Jag motsätter mig statligt förmynderi och godtycke i människans vardag samtidigt som jag värdesätter att vi hjälper de allra mest utsatta medborgarna i vårt samhälle. Mina viktigaste politiska frågor är därför ekonomi (olika skattefrågor), en likvärdig skola, utanförskapsområden och en fungerande integration som i sin tur kan leda till att vi kan ta emot fler människor på flykt. Migrationsfrågan kommer alltid att ligga mig nära hjärtat då jag själv fick möjligheten att flytta till Sverige år 2002 som dotter till en arbetskraftsinvandrare.

På fritiden umgås jag gärna med andra frihetliga själar inom centerrörelsen över en öl, eller umgås med min familj och passar mina systerdöttrar. På en söndag hittar ni mig i soffan med mina två katter!

I distriktsstyrelsen kommer jag att arbeta hårt för att anlägga grunden till en fungerande valrörelse 2022, både kommunikativt och organisatorisk. Jag kommer jobba för att våra kretsar ska uppleva att valrörelsen baseras på hållbart engagemang och att distriktsstyrelsen alltid ska kunna erbjuda verktygen som behövs för våra medlemmar runt om i Stockholmsregionen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.