Distriktsstämman 2024

Bild

Välkommen till Centerpartiets Distriktsstämma 2024!

En viktig händelse där vi samlas för att diskutera och besluta om framtida riktlinjer, vägen framåt och avslutar året som varit.

Datum och tid:

  • Datum: 23 mars 2024
  • Tid: 09:30 - 16:00

Plats:

  • Var: QualityFriends hotell
  • Adress: Råsta Strandväg 1, 169 56 Solna

Ärenden som avhandlas:Förslag till dagordning

1) Distriktsstämman öppnas

2) Val av mötesfunktionärer

a) Mötesordföranden

b) Sekreterare

c) Protokolljusterare

d) Rösträknare

3) Godkännande av kallelse

4) Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

5) Fastställande av föredragningslista

6) Distriktsstyrelsens berättelse över 2023 års verksamhet och ekonomi

7) Revisorernas berättelse

8) Fastställande av balans- och resultaträkning

9) Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

10) Information om distriktets verksamhetsplan och budget för 2024

11) Ersättningsfrågor (arvoden och reseersättning)

12) Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelse

13) Val av distriktsordförande

14) Val av vice distriktsordförande

15) Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen

16) Val av ombud samt ersättare i förtroenderådet

17) A. Val av ombud samt ersättare till partistämman

18) Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare

19) Val av valberedning

20) Fastställande av antalet ombud vid kommande distriktsstämma

21) Framställningar och förslag från distriktsstyren

22) Behandling av motioner

23) Rapporter/Information

A) Syskonorganisationerna rapporterar

B) SöndagsCentern

C) Seniornätverket

D) Studieförbundet Vuxenskolan

24) Vid stämman väckta frågor

25) Distriktsstämman avslutas

Motioner:

Kallelse till ombud:

  • Personlig kallelse skickas minst åtta dagar före distriktsstämman och nomineringsstämman.
  • Kallelsen kommer inkludera tid, plats och information om ärenden som kommer behandlas.

Digitala handlingar:

  • Alla handlingar kommer levereras digitalt. De kommer att läggas upp på denna sida. Inga handlingar kommer finnas i tryckt form.
  • Senast åtta dagar innan stämman startar kommer alla ombud få en e-post om att handlingarna är tillgängliga.

Vi ser fram emot en givande dag med givande diskussioner och viktiga beslut. För ytterligare frågor eller mer information, kontakta oss på patrik.lundholm@centerpartiet.se

Väl mött!

Kostnad för mat: 150 sek/person debiteras mot krets.


Nedan ser ni alla handlingar till stämman.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att skicka e-post till: patrik.lundholm@centerpartiet.se eller patrik.buddgard@centerpartiet.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
revisionsberättelse centerpartiet Stockholms län 2023.pdf , 59.3 kB. 59.3 kB 2024-03-11 09.43
Budget 2024.pdf , 151.7 kB. 151.7 kB 2024-03-11 09.43
Verksamhetsberättelse 2023.docx , 195.5 kB. 195.5 kB 2024-03-11 09.43
Återrapportering-regionorganisation.docx , 14.5 kB. 14.5 kB 2024-03-11 09.44
Slutprotokoll Centerpartiet i Stockholms läns valberedning 2024x.pdf , 128.2 kB. 128.2 kB 2024-03-14 08.54
Verksamhetsplan 2024-2026 Beslutad 2022-12-15.pdf , 412.9 kB. 412.9 kB 2024-03-14 08.59
Balansrapport_20230101-20231231_CENTERPARTIET STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT.pdf , 40.5 kB. 40.5 kB 2024-03-14 12.46
Resultatrapport_20230101-20231231_CENTERPARTIET STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT.pdf , 75.3 kB. 75.3 kB 2024-03-14 12.46
Stämmoordning.pdf , 66.9 kB. 66.9 kB 2024-03-15 09.22
Föredragningslista.pdf , 92.1 kB. 92.1 kB 2024-03-15 12.05
Motioner 2024.pdf , 284.1 kB. 284.1 kB 2024-03-15 12.18
Yrkanden motioner.pdf , 15.6 kB. 15.6 kB 2024-03-19 20.46

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.