Miljö och klimat

Världen står inför en akut klimatutmaning som inte kan vänta. Alla måste bidra. Genom gröna innovationer och hållbar teknikutveckling kan vi göra Stockholmsregionen till en testbädd för klimatsmarta lösningar. Region Stockholm behöver ha en regional beredskap för framtida klimatförändringar.

sol-has-bg

Stockholmsregionen ska visa vägen

Sveriges miljömål är att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Centerpartiet vill att Stockholmsregionen ska vara en föregångare och ledare i omställningen till ett hållbart samhälle genom att år 2035 ha nettonollutsläpp. Fossila bränslen nådde för längesedan sitt bäst-före-datum. Därför bör Region Stockholms alla verksamheter och utrustning vara fossilfria år 2030.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.