med sikte på framtidens hållbara resor och transporter

Centerpartiet vill planera för en region där hållbara trafikslag som kollektivtrafik, cykel, och fotgängartrafik får en större del av det totala resandet. Det är avgörande att vi både minskar klimatavtrycket och samtidigt skapar god livskvalité för alla invånare.

sol-has-bg

Världens mest hållbara region

Stockholmsregionen vill visa vägen mot ett hållbart samhälle där 70% av resorna ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång år 2030. I Centerpartiets Stockholmsregion ska det vara enkelt och tryggt att åka kollektivtrafik, och vi ska hela tiden utveckla kollektivtrafiken för att binda ihop regionen. Med en bättre och grönare mobilitet kan vi minska vår klimatpåverkan, trängseln i trafiken, och förbättra folkhälsan.

I Stockholmsregionen bor många invånare i tätort, men cirka 160 000 invånare bor utanför tätort. Det måste därför gå att åka kollektivt även utanför tätort och mellan olika Stockholmskommuner.

För att fler ska kunna åka kollektivt måste kollektivtrafiken vara mer tillgänglig och ha ett ökat utbud i hela vår region. Mer gatuutrymme behöver frigöras för att människor ska kunna gå och cykla på ett säkert sätt och för att kollektivtrafiken ska komma fram i tid och inte fastna i köer. Det gäller både i de mer tätbebyggda Stockholmskommunerna och bostadsområdena liksom i våra mer glesbebyggda delar av regionen och längs våra länsvägar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.