Torbjörn Einarsson

Personbild


Jag är gruppledare för Centerpartiet i Vallentuna kommun. Mitt engagemang startade utifrån alla de svårigheter som småföretagare, särskilt företagare i de gröna näringarna, möter dagligen. Det måste bli enklare att driva företag och bidra med arbetstillfällen. Vi måste också få ner klimatutsläppen så snabbt som möjligt!

Parallellt med politiken är jag ekonomie doktor och jobbar på Handelshögskolan i Stockholm där jag forskar om civilsamhällets roll i samhället. Tillsammans med min fru driver jag också en gård med hästverksamhet och lammproduktion.

Jag engagerar mig på distriktsnivå för att vi ska bli ännu bättre på samarbete mellan olika delar av partiet och olika delar av landet. Vi behöver vara starka både i storstad och landsbygder.

Kontakta Torbjörn Einarsson

Kontakta Torbjörn

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.