Sundbyberg
Centerpartiet lokalt
  • / Stefan Bergström

Stefan Bergström

Gruppledaren och kommunalrådet för Centerpartiet i Sundbyberg heter Stefan Bergström. Här kan du läsa lite mer om Stefan och vad han tycker är extra viktigt i arbetet för framtidens Sundbyberg.