Så här vill vi göra Sundbyberg ännu bättre

Vi i Centerpartiet drivs av engagemang och handlingskraft för vårt politiska arbete. Vårt fokus är en trygg, trivsam och levande stadsmiljö, en skola där varje barn får lyckas samt att Sundbyberg ska vara en klimatsmart stad.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Så här ser vi Sundbybergs framtid

  • Vi ska ha en skola där varje barn får lyckas. Den grunden lägger vi redan i förskolan och de lägre årskurserna där vi vill stärka pedagogiska resurser och ge mer resurser till språkinlärning.
  • Centerpartiet värnar om och vill utveckla alla våra gröna miljöer oavsett det är naturreservat, gröna stråk, parker eller mindre gröna inslag på gator och torg. Vi sundbybergare behöver våra grönområden!
  • Sundbyberg har flest människor per yta av alla Sveriges kommuner Därför är det offentliga miljön mycket viktig. Vår stadsmiljö ska vara trygg, trivsam och levande med mötesplatser för alla åldrar och alla behov.
  • Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Sundbyberg ska vara ett föredöme som en klimatsmart och hållbar stad. Vi vill att alla stadens fastigheter ska ha hållbar energiproduktion, vi vill utveckla Milot i Ursvik till landets mest hållbara stadsdel och vi vill bygga en solcellspark längs Kymlingelänken i västra Ursvik.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.