Så här vill vi göra Sundbyberg ännu bättre

Centerpartiet i Sundbyberg har en vision om ett Sundbyberg som hela tiden blir ännu bättre i takt med att staden växer.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Hur ser du Sundbybergs framtid?

  • Vårt Sundbyberg är en stad där medmänsklighet står i centrum och där alla som behöver samhällets insatser också får det.
  • Centerpartiet värnar och vill utveckla alla våra grönområden oavsett det är naturreservat, gröna stråk, parker eller mindre gröna inslag på gator och torg. Vi sundbybergare behöver våra grönområden och grönområden gör Sundbyberg ännu bättre.
  • Vi vill att barnens perspektiv finns med i allt som planeras. Förutom bästa möjliga utbildning så vill vi att alla pedagogiska miljöer i både förskolan och skolan håller högsta klass. Staden ska arbeta för att alla miljöer där barn vistas ska vara giftfria och barnen behov ska finnas med i trafikplaneringen där vi också vill göra en särskild satsning på säkra skolvägar.
  • Äldre som behöver hjälp ska ges en god och värdig omvårdnad med en hemtjänst och äldreomsorg som präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande. De ska själva få välja var de vill bo och med vem de vill bo och få välja hemtjänst och vårdutförare genom att valfrihet bland aktörer, såväl offentliga som privata, garanteras.
  • En trivsam stadsmiljö är en trygg stadsmiljö. Centerpartiet vill fortsätta stadsmiljölyftet där stadens offentliga ytor hela tiden förbättras och utvecklas med mer konst och bättre förutsättningar för mänskliga möten. Framtidens stadskärna efter järnvägsnedgrävningen ska ha regionens bästa offentliga mötesplats på Sundbybergs torg, en grön promenad på järnvägslocket och en ny stationsbyggnad gestaltad efter stadens historia.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.