Vår Historia

Så började Centerpartiet i Sundbyberg.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

I samband med folkomröstningen om pensionssystemet 1958 skördade Centerpartiet stora framgångar och gjorde stora inbrytningar i storstadsområdena. Det lade grunden för att starta centerpartiavdelningar runt om Stockholm. Den 24 februari 1958 startades en gemensam centeravdelning för Solna och Sundbyberg. Genom detta fick Centerpartiet fotfäste i bägge kommunerna och efter 8 år beslöts att avdelningarna hade kraft att stå på egna ben. 1966 bildades då två avdelningar av en.

Trots att städerna har olika bakgrunder och olika befolkningssammansättningar så har valresultaten för Centerpartiet i de bägge kommunerna följt varandra genom åren. Den stora skillnaden mellan kommunerna har varit att majoriteten ändrats oftare i Solna än i Sundbyberg. Det var först 2006 som det socialdemokratiska maktinnehavet i Sundbyberg bröts. I Solna har det varit tvärtom, de borgerliga partierna har oftast haft makten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.