Notiser hämtade ur arkivet

Visste du att en gång i tiden hade Centerpartiet sändningstillstånd i närradion i Sundbyberg och vi har haft egen partilokal både på Mariagatan och Järnvägsgatan?

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

25-årsjubileum 1983 tillsammans med Solna-centern

”Ett 70-tal medlemmar från Solna och Sundbyberg firade att det var 25 års sedan den gemensamma avdelningen startades. En enkel måltid serverades och arrangemanget inleddes med att Ragnar Moberg gjorde en kort redogörelse för sina minnen från den tid då avdelningen bildades.

Underhållning gavs av ”systrarna Tyvander” med skönsång. Gunnar Alexandersson (Gaxon) hade skrivet en speciell jubileumsvisa som sjöngs av deltagarna.”

50-årsjubileum 2008 tillsammans med Solna-Centern

Detta jubileum hölls i juni 2008 på Restaurang Backstugan vid Filmstaden. Ett fyrtiotal medlemmar från avdelningarna träffades och firade att det gått 50 år sedan den gemensamma avdelningen startades

Egen radiokanal

Under 1980-talet hade Centerpartiet sändningstillstånd i närradion i Sundbyberg. Detta sändningstillstånd sades upp den 17 november 1988.

Motion om elbilar

Under 1989 motionerade Centerpartiet i kommunfullmäktige att kommunen skulle göra en utredning om att använda elbilar i kommunens tjänst. Det tog drygt 20 år innan det blev verklighet. För med Centerpartiet och Stefan Bergström i kommunens ledning tog det ett år att förverkliga detta. Centerpartiet erhöll efter valet 2010 ordförandeskapet i Klimat- och hållbarhetskommittén. Där initierades beslutet att införskaffa den första elbilen till Sundbybergs stad och dess IT-avdelning. Nu ska dessutom alla stadens samt bolagens fordon senast år 2020 vara utsläppsfria efter förslag från Centerpartiet.

En grön insats i Sundbyberg

Mot slutet av 80-talet erbjöd kommunen alla privatpersoner som föreningar och företag att sponsra Sundbybergs stad så att staden skulle kunna plantera träd utmed Vackra vägen i Sundbyberg. Centerpartiet satsade på det detta och en av lindarna utmed Vackra vägen hade tills för några år sedan en liten skylt där det stod att Centerpartiet i Sundbyberg bidragit till detta träd. Denna skylt är numera försvunnen.

Partilokaler i Sundbyberg

Centerpartiet har haft två olika partilokaler under årens lopp. Den första låg på Mariagatan 4 B, därefter skaffade partiet en lokal på Järnvägsgatan 50. Efter valet 1998 upphörde partistödet från kommunen i och med att Centerpartiet inte fick något mandat i kommunfullmäktige. Då tvingades vi att avveckla partilokalen på Järnvägsgatan. Via Förvaltaren hyrde vi då ett förråd där vi kunde ha kvar det allra nödvändigaste arkivmaterialet. Även detta förråd fick vi säga upp efter 2002 års val. 

Norrenergi blev det till slut

Centerpartiet begärde överläggningar med Solna och Stockholm om att bygga ett värmepumpsystem i stället för de kolsatsningar som majoriteten föreslagit.

Den 29 oktober 1984 fattade Sundbybergs och Solnas kommunfullmäktige beslut om att värmepumpsanläggningen skulle uppföras.

Det är glädjande att Centerpartiet i de bägge kommunerna fick gehör för sin energipolitik. Beslutet kommer nämligen att medföra stora ekonomiska och miljömässiga fördelar för kommunernas invånare. Norrenergi levererar fortfarande den mest miljövänliga fjärrvärme och numera även fjärrkyla.

Idag får nästan alla sundbybergare och solnabor sin värme från Norrenergi som är delägt av Solna 2/3 och Sundbyberg 1/3. Produktionen är numera märkt med Bra Miljöval. För perioden 2018-2022 har Centerpartiet i Sundbyberg för första gången i Norrenergi.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.