Täby kommun nominerad


Guldtrappan logga

Guldtrappa logga

Tio skolhuvudmän är nominerade till kvalitets utmärkelsen GULDTRAPPAN 2017r hela eller delar av deras skolverksamhet.

De tio kommunerna är

Helsingborgs stad
Härryda kommun
Kunskapsskolan AB
Lapplands gymnasieförbund
Malmö stad
Stockholms stad
Täby kommun
Vellinge kommun
Västerås stad
Öckerö kommun

 

Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Genom utmärkelsen vill arrangerande parter lyfta dessa frågor och därmed ge stöd till alla huvudmän i deras utveckling.

.