Vår politik

Täby kommuns vision är att bli klimatneutralt till år 2050 och ses som en föregångskommun och ligger i framkant med klimatarbetet. Vi vill bli topp 10 i Sverige.

Centerpartiet vill att vi ska öka ambitionen och bli klimatneutralt lokalt till år 2030.

Du hittar våra valfrågor 2022 och vilka vi är på den här sidan

Här kan du läsa Alliansens politik för 2019-2022 , 14.8 MB.

Under meny-alternativet ovan hittar du följande sidor (det går bra att klicka här med) där vi går igenom de lokala frågorna som vi driver i Täby.

Anropsstyrd kollektivtrafik

Anropsstyrda spårbilar skulle kunna vara en smart och miljövänlig lösning för Täby park och vår regionala stadskärna i Täby. Läs mer...

Artrika kraftledningar

I Täby har vi ett unikt projekt med att skapa artrika kraftledningsgator. Läs mer...

Avfall

Centerpartiet anser givetvis att vi skall sortera så mycket som möjligt. Det är dock viktigt att hela kedjan fungerar. Det måste också vara enkelt att sortera och göra rätt. Läs mer...

Båtpendling

Täby är en skärgårdskommun och vad vore naturligare än att satsa på kollektivtrafik via vattnet.
Läs mer...

Cykelfrågor

Cykeln ska betraktas som ett eget trafikslag och prioriteraras som färdmedel inom regionen.
Läs mer...

Dagvatten

Dagvattenhanteringen är en viktig miljöfråga för oss Täby kommun och alliansen satsar på miljön. Vi har länge varit duktiga på dagvattenhantering och har många fina exempel runt om i kommunen där vi också har gjort lite extra i samband med att vi anlagt dagvattenreningsanläggningar såsom övervintringsplatser för groddjur, lekplatser för en sällsynt trollslända mm. Läs mer...

Gripsvall

Centerpartiet har stoppat storexploateringen av Gripsvall. Läs mer...

Gröna kilar

Täby har tre av totalt tio stycken gröna kilar i Stockholms län. Det är våra stora sammanhängande grönområden Rösjökilen , Bogesundskilen och Angarnkilen. Läs mer...

Gröna stråk

Täby växer och då behövs gröna lungor. Vi vill stärka upp de gröna "korridorerna" i Täby. Läs mer...

Idrott och friluftsliv

Vi vill förbättra villkoren för kommunens idrottsklubbar och invånarnas friluftsliv. Vi vill göra detta tillsammans med de som berörs, med kommunens idrottsklubbar. Läs mer...

Kultur

Kultur kan vara roligt, överraskande eller sorgligt. Det kan väcka känslor och tankar som du kanske inte haft förut. Vi vill att alla ska få ta del av kultur av olika slag. Läs mer...

Roslagsbanan

Roslagsbanan har idag 13 stationer i Täby, sedan den nya stationen i Arninge öppnade. Den har bra geografisk sträckning och är väl anpassad till en decentraliserad bebyggelse. Läs mer...

Roslags Näsby

Roslags Näsby är en av Täbys nyare stadsdelar, byggt för hållbarhet Läs mer...

Skatteutjämningen

Staten bör ansvara för att hela landet har lika förutsättningar men systemet behöver göras om från grunden. Läs mer...

Skogsvård

Centeterpartiet värnar om naturen och vill ha en ansvarsfull skogsvård som berikar mångfalden av växter och djur. Läs mer...

Stolpaskogen

Vi vill bevara våra stora grönområden i Täby och ett viktigt område är Stolpaskogen. Läs mer...

Tibble-Åva-triangeln

Vi vill utveckla den så kallade Åva-Tibble triangeln till ett område för idrott, utbildning och kultur.
Läs mer...

Tiggeri

Vi ser allvarligt på tiggeriet. Det är inte en hållbar och människovärdig utveckling oavsett om man kommer hit för egen maskin eller om kriminell verksamhet ligger bakom. Att förbjuda tiggeriet tror vi dock inte är den mest effektiva lösningen. Läs mer...

Täby Park

Täby Park är ett bostadsområde i centrala Täby som kommer att växa fram successivt under 20-25 år. Det är både nära kommunikationer, service och natur. Läs mer...

Yttrandefrihet och bibliotek

Biblioteken i Täby är mycket viktiga och oerhört uppskattade. De är inte bara ställen där man lånar böcker utan de är också viktiga mötesplatser som lockar ett stort antal besökare som kommer dit för att läsa tidningar, studera, vara med i bokcirklar, m.m. Läs mer...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.