Miljöpris 2017

Ingress

Miljöpristagare 2017

Miljöpriset delas årligen ut till en person, företag eller förening som gjort en insats för miljön i Täby.

I år gick priset till Staffan Lindström, rektor Löttingelundsskolan och företaget Ifoodbag, Karl Fallgren.

På bilden också kommunalråd Annica Nordgren (C) som delade ut priset.

 

Motiveringen till

Staffan Lindström, rektor Löttingelundsskolan

Staffan har ett stort miljöengagemang för att göra eleverna miljömedvetna bland annat med att minska mängden avfall och att sortera rätt. Han har jobbat för att minskja matsvinnet i skolan där Löttingelundsskjoilan vann tävligen Matsalskampen 2015 med minst mängd slängd mat per person och dag.

Ifoddbag

Föregaget Ifoodbag har tagit fram en kasse som kan hålla kyld och fryst mat upp till 24 timmar. Stort användningsområde inom näthandel, behövs inga kylbilar och risken för matsvinn på grund av bristande kylning efter leverans minskar. Kassen tillverkas till stor del av pappersmassa och är återvinningsbar och återanvändningsbar. Även möjlig marknad för hantering av livsmedel, läkemedel och vaccin i bland annat flyktingläger och klimatmässigt utsatta områden.