Invigning Täby Prästgård

Täby Prästgård

Täby Prästgård

Ingress

Nytt naturreservat i Täby kyrkby. En invigning med musik, kultur och guidning runt i naturreservatet. Annica Nordgren, kommunalråd (C) och Göran Åström miljödirektör Länsstyrelsen invigde.

Här finner du ett ålderdomligt landskap med tusenåriga fornlämninga från järnåldern. Det finns också sällsynta växter och djur såsom finnögontröst, rosa backsippa, fjärilar och fåglar.