Medborgardialog angående utveckling av Täbys centrala delar

Samråd FÖP 2050

Samråd FÖP 2050

Just nu pågår samråd inför en fördjupad översiktsplan för centerala Täby fram till 2050. Var med och tyck till. Läs mer på www.taby.se

Samrådsmöte_FÖP2050

Samrådsmöte FÖP 2050