Klimatpiloter

Prisutdelning klimatpiloter

klimatpiloter i Täby

Klimatpiloter

Lördagen den 28 april var det vårmarknad på Täby torg där temat var närodlat, ekologiskt, återbruk.
Jag hade även äran att dela ut pris till klimatpiloter i Täby. Vinnaren hade minskat sina CO2 utsläpp med 25% med medel såsom cykling till jobbet, minskad konsumtion, färre flygresor och genom att äta mindre kött.
Vinnaren var Åke Nordahl

På bilden ser ni från vänster Christina Boldt, Kajsa Marsk Rives, Eila Seel, Annica Nordgren kommunalråd (C) och vinnaren Åke Nordahl.