Båtpendling

Båtpendling från Täby till stan. Centerpartiet vill satssa 20 miljoner för en ny pendelbåtslinje

Båtpendling

Pendelbåt

Täby är en skärgårdskommun och vad vore naturligare än att satsa på kollektivtrafik via vattnet.

Detta är en del av en strörte satsning på en utbyggd pendelbåtstrafik i hela Stockholmsregionen.

Linjen är tänkt att trafikeras med 20-minuterstrafik under rusningstid. Aktuella knutpunkter kan vara Viggbyholm och Näsby Park. Vi önskar även Hägernäs. Detta skulle kunna vara ett bra och trivsamt komplement till övrig kollektivtrafik och inte minst bilen.