Täby Alliansen

 

Ingress

Täby Alliansen

Från vänster Annica Nordgren (C), Erik Andersson (M), Hans Ahlgren (L) och Tobias Karlström (KD)


Alliansstyret klart i Täby.

För tredje mandatperioden i rad kommer nu Täbyalliansen att styra.

Ansvarsfördelningen är enligt följande

Moderaterna: Ekonomi, Stadsbyggnad, sociala frågor samt kultur- och fritid

Liberalerna: Förskola, grundskola och bolagen Täby Fastighets AB och Täby Miljövärme

Centerpartiet: Miljöfrågor samt trafiksäkerhetsfrågor

Kristdemokraterna: Arbetsmarknad, gymnasie, vuxenskolan samt näringsliv och integration