Första spadtaget i Roslags Näsby - en hållbar stadsdel i Täby

Hållbarhetscentrum

Hållbarhetscentrum Roslags Näsby

2009 gav KS i uppdrag till SBN upprätta en detaljplan för Roslags Näsby
Det unika var också att ett hållbarhetsprogram skulle upprättas.
Västra Roslags Näsby skulle bli en hållbar stadsdel i Täby.

Läget är mycket centralt nära kollektivtrafik.
Här finns knutpunkten för RB, fler busslinjer som kommer succesuvt.
Vi planerar för cykel i området och har en hög cykelparkeringsnorm.
Det kommer också att finnas tillgång till en bilpool.

De gröna ytorna i området har många olika funktioner såsom
parker, gröna lokalgator, möjlighet till odling på egna balkongen, gaturum samt takterasser.
En rad klimatåtgärder kommer också att finnas, bla lokalt omhändertagande av dagvatten,
odling för att öka den biologiska mångfalden mm

Området är också det enda i Täby där det är tillåtet med avfallskvarnar
vilket underlättar avfallshanteringen.

Hållbarhetscentrum.
Syftet med detta är att det ska finnas en social samlingsplats
där idéer och kreativitet får flöda.
Detta tillsammans med boende, byggaktörer och kommunen
Här kan det vara odlingskurser, seminarier, återbruksdagar mm
Några. Tillsammans kan vi göra ännu mer!

Några fakta

Ca 9ha stort område
Stadspark om ca 3700 kvm

Ca 1400 bostäder (Olika upplåtelseformer och ca 60 radhus)
Förskola (110 barn)
Vård- och omsorgsboende
Studenlägenheter