Skogspris


Cecilia Lundin med Skogspriset 2019

Cecilia Lundin, jägmästare i Täby kommun och Skogspriset 2019

Cecilia Lundin och Täby kommun får Naturskyddsföreningens Skogspris 2019

Cecilia är vår jägmästare i kommunen och hon har med sitt engagemang utvecklat vår skogsvård på ett mycket posiivt sätt för att bl a öka den biologiska mångfalden samt för rekreation.

Exempel på åtgärder är nyplantering av ädellövsskog, artrika krafledningsgator, Stolpaleden i vår mest centrala skog, luckhuggning, olika strategiska dokument och samt skötselplaner.

Hon har också en fruktbar dialog med olika föreningar i Täby som även bidrar med sitt engagemang i många olika aktiviteter. Det är så roligt att Cecilias arbete nu har uppmärksammats.

Täby kommun och Centerpartiet arbetar för att Täby ska ha en hög kvalitet på vårt miljöarbete.

Skogspriset 2019 består av ett konstföremål gjord av Kenneth Derlow. Prisföremålet föreställer en räv, fångad mitt i språnget. Mottagaren av Naturskyddsföreningens Skogspris 2019 får också ett diplom med juryns motivering