Biologiska mångfaldens dag

Barn_Skog

Barn_skog_Friluftsfrämjandet

År 2002 inrättade FN Biologiska mångfaldens dag och 2017 initierade Naturskyddsföreningen att även Sverige skulle uppmärksamma denna dag.

Den 22 maj firades den Biologiska mångfaldens dag med att vara ute i Stolpaskogen med skolbarn som fick lära sig om olika arter och vår unika allemansrätt. Naturligtvis bjöds det också på saft och bulle. Detta gör Täby kommun tillsammans med föreningar i Täby. Det är Hembyggdsföreningen, Naturskyddsföreningen samt Friluftsfrämjandet.

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar variation mellan arter och livsmiljöer. Det menas t ex med att vi ska vårda vår skog så att alla djur och växter kan bibehållas och helst också utökas med fler arter.

På bilden ser ni barn som får lära sig om Allemansrätten av Bernt från Friluftsfrämjandet

Här kan du se en film från Biologiska mångfaldensdag 22 maj 2019.

https://www.facebook.com/kommuntaby/videos/451829318909644/


#Biologisk mångfald#Allemansrätt