Många gröna satsningar i regeringens budget

Sveriges riksdag

Sveriges riksdag

Centerpartiet gör skillnad. Nu presenteras många gröna förslag till regeringens budgt, men även också inom trygghet, välfärd, försvar och näringsliv.

Några axplock

Miljö och klimat

 • Laddinfrastruktur: 50 miljoner
 • Förstärkt klimatbonus: 100 miljoner 2019
 • Klimatpremie för miljölastbilar: 20 miljoner (totalt 120 miljoner)
 • Solcellsstöd: 500 miljoner 2019, 300 miljoner 2020
 • Havsmiljö: 385 miljoner

Landsbygd

 • Bredband: 150, 200 & 300 miljoner 2020–2022
 • Nattåg: 115 miljoner från 2021
 • Järnvägsunderhåll: 100 miljoner
 • Vägunderhåll: 118 miljoner
 • Granbarkborrar: 30 miljoner

Trygghet

 • Försvaret: 5 miljarder 2022, följt av 5 miljarder årligen
 • Rättskedjan: 700 miljoner 2020, därefter mer än 1 miljard per år

Vård och välfärd

 • Sjuksköterskors karriärtjänster och vidareutbildning: 200 miljoner
 • Barn- och ungdomspsykiatrin: 300 miljoner
 • Sondmatning inom assistansen: 85 miljoner 2020, därefter 100 miljoner
 • Sänkt pensionärsskatt: 4,33 miljarder
 • Höjd grundtrygghet: 1,38 miljarder
 • Tjej- och kvinnojourer: 100 miljoner

Jobb och arbetsmarknad

 • Ingångsavdrag: 1,67 miljarder 2020, 6,68 miljarder fullt utbyggt
 • Etableringsjobb: ca 100 miljoner
 • Arbetsförmedlingens reform: 474 miljoner 2020, 875 miljoner 2021, 803 miljoner 2022

skattesänkningar

 • Slopad värnskatt: 6,1 miljarder
 • Sänkt skatt för pensionärer: 4,3 miljarder
 • Sänkt flyttskatt: 0,5 miljarder


Läs mer här