Partistämma

Partistämma 2019

Partistämma 2019, Täbyombud Emma Carnebrink

Här ett axplock av några beslut på stämman som gör skillnad

Innehåll

🍀Fritt sjukhusval: Patienter ska ha rätt att välja slutenvård i hela landet i större utsträckning.

🍀Screening för livmoderhalscancer även för kvinnor över 64 år.

🍀Specialistsjuksköterskor ska i kunna skriva ut medicin.

🍀Det lokala inflytandet över strandskyddet ska stärkas.

🍀Vattenbolagen ska få fondera för reainvesteringar.

🍀Vi vill fasa ut fossila bränslen i transportsektorn till 2030, med vissa undantag. 2040 ska all flygtrafik i Sverige ske fossilfritt.

🍀Staten bör ta ett större ansvar att, genom upphandling, bygga ut infrastrukturen för fossilfri laddning och tankning i hela landet.

🍀 Trygghetssystemen bör anpassas bättre till företagare.

🍀Ett yrkeshögskolelyft tillsammans med en höjd gräns för studiestöd, från 47 år till 60 år.