Idémöte Skarpäng

Seminarie om samhällsentreprenörskap och sociala företag.
25 mar kl 19-21 OBS! inställt pga Coronaviruset

Idèmöte Skarpäng

Idémöte Skarpäng, Entreprenörskap

Företagen som gör skillna. Om samhällsentreprenörskap och sociala företag.

Sarah Thorsaeus, Coompanion. Läs mer , 547.6 kB.