Stödåtgärder för Näringslivet

Täby kommunhus

För att stödja det lokala näringslivet har följande åtgärder beslutats

  • Förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll, servering- och tobakstillsyn.
  • Förlängd betalningstid för fakturor, efter kontakt med kommunen, på avgifter för markupplåtelse avseende uteservering.
  • Korta ner betalningstider till leverantörer, efter kontakt med kommunen.
  • Återbetalning av avgifter om sökande drar tillbaka sitt ärende. Gäller för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse.
  • Tillsynsbesök som inte är kritiska flyttas fram.
  • Ingen avgift utgår för markupplåtelse för uteserveringar under år 2020*.
  • Möjlighet att öppna uteserveringar omgående (Om polisen beviljar ansökan).
  • Möjlighet för större markupplåtelse än vanligt för uteservering.
  • Fortsatt avgiftsfri parkering på kommunala parkeringsplatser.
  • Kommunen kommer i sina kommunikationskanaler att uppmana Täbyborna att stödja de lokala företagen.