Täby kommuns tjänstemän går in och arbetar i vård- och omsorg

Täby kommun logga

Mycket inmponerande. Flera av Täby kommuns tjänstemän går in och arbetar i vård och omsorgsboenden. Läs mer här

https://www.taby.se/nyheter/2020/mars/kommunens-tjansteman-snabbutbildas-till-aldreomsorgen-i-taby/