Första inflyttningen i Täby Park

Täby Park första husen

Täby Park Första husen

Nu har den första personen flyttat in i den nya stadsdelen i Täby Park

De första boende har flyttat in i Täby Park. Ett bostadsområde i centrala Täby som kommer att växa fram successivt. Det är både nära kommunikationer, service och natur.

En stor park ska finnas i området som ska knytas ihop med områden omkring och bilda gröna stråk till bla skog och ned till Värtans stränder.

Under utbyggnaden pågår flera aktiviteter runt omkring med marknader, återbruk, olika sporter, tillfällig park mm

”Energiförbrukningen i husen i Täby park kommer att ligga långt under snittet för en bostad i Sverige och det ska vara enkelt att källsortera. Det kommer också att finnas pooler med både elbilar och elcyklar.

Av de bostads- och hyresrätter som byggs kommer 70 procent att Svanenmärkas vilket innebär att det är det största bostadsprojektet i Sverige någonsin med miljöcertifierande bostäder.”

”Husen ska stå här 100-150 år säger

Ragnar Unge från Svanen.”

”Det kommer att bli en stadsdel som är stor som två Gamla stan, här kommer 25.000 människor att bo och arbeta, här kommer det att finnas 5.000 arbetsplatser, restauranger, skolor och butiker, säger Anna Galli, vd för Täby Park.”