Kerstin Gräns

Kerstin Gräns

Kerstin Gräns 1995

Kerstin Gräns 1937 – 2020

Kerstin Gräns

1937 – 2020

Kerstin Gräns har gått bort efter en tids sjukdom.

Hon var född Täbybo och kyrkbyn betydde lite extra för henne. Där bodde hon en större del av sitt liv. Här växte barnen upp i villan med närhet till naturen.

Kerstin var aktiv i Täbypolitiken från tidigt 70-tal både i nämnder, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och bolag. Under många år var hon gruppledare för Centern och under flera år även ordförande i kommunkretsen. Då hon avgick som gruppledare fortsatte hon med olika uppdrag. Hennes sista uppdrag var i Täby Fastighets AB som avslutades så sent som 2018.

Kerstin har betytt oerhört mycket för Centerpartiet i Täby. Genom sin kunskap och insyn i Täby kommun var hon ett viktigt bollplank och stöd för Centerns nämndledamöter.

Under ca 30 år jobbade hon också på Täby kommun, bl a som informatör.

Otaliga gånger öppnades hemmet hos Kerstin och Kurt på Disavägen 81 både för arbete och för trivselträffar. Hon älskade sin trädgård och bjöd oss gärna på hembakat och närodlat.

Utöver politiken var hon aktiv i Täby Hembygdsförening och var där med och författade många historiska skrifter, bl a Hembygd i Täby 1942-2012. Historik, händelser och samhälle sammanställda av Jean-Louis Sainz, Kerstin Gräns och Lothar Lammertz. Hennes engagemang för sin hembygd och historia var genuin och till stor hjälp i sitt arbete både inom kommunpolitiken och Hembygdsföreningen. Hon har många gånger guidat nyinflyttade på rundturer i Täby.

Kerstin var en omtänksam person, full av vitalitet som vi minns med stor tacksamhet.
Närmast sörjande är barn och barnbarn.

håll