Trägen vinner!

Valbroschyr 2018

Valbroschyr 2018

Stolpaskogen blir naturreservat

IStolpaskogen, vår mest centrala skog ska nu bli naturreservat.

Centerpartiet har i flera val arbetat för att utveckla våra gröna stråk i kommunen samt att bilda fler naturreservat.

Två nya naturreservatet ska bildas Skålhamra Kvighage och Stolpaskogen.

Vi har också fått en ny artrik kraftledningsgata, anpassad skogsskötsel med nyplantering mm

Vi bockar av våra vallöften.