Miljöpris

Miljopris_Hastangensforskola

Miljöpriset delas ut till Hästängens förskola

Årets miljöpris gick till Hästängens förskola

Med motiveringen.

”Pedagogerna på Hästängens förskola stimulerar och uppmuntra på ett föredömligt sätt barnen att visa respekt för naturen. Förskolan är Grön flagg certifierad och har arbetat aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling under många år i såväl undervisningen som i den dagliga verksamheten”