Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Artrika kraftledningsgator - ett unikt projekt i Täby kommun

Biologiska mångfaldens dag

Vi uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag i Täby. Se film

https://youtu.be/tTWgjqFeex4

Det är ett unikt projekt med att skapa artrika kraftledningsgator. Ett LONA projekt i samarbete med Vattenfall i syfte att skapa buskrika kraftledningsgator och brynmiljöer som blir till spridningskorridorer i landskapet. Här finns nu många insekter och blommor, bl orkidéer.