Täbypriset

Viking plym

Viking plym

Täbypriset går till Göran Karlsson

Täbypriset går till Göran Karlsson för hans stora engagemang och idoga arbete med det 110-åriga drakskeppet Viking Plym.

Prisutdelningen sker den 12 juni kl 13 på Esplanadens gångstråk.

Täbypriset tilldelas en person som gjort en eller flera värdefulla insatser för Täby kommun och dess invånare. Det delas ut vartannat år med start 2022.