Budget klar och fortsatt Täbyallians

Ingress

Annica Nordgren budgetdebatt

Årets lååånga budgetfullmäktige är nu avklarad.

Vi har en budget i balans med oförändrad skatt.

Miljö-och klimatarbetet är prioriterat. Vi kommer att utveckla våra gröna stråk och andelen skyddad natur ökar genom ett nytt naturreservat nästa år, Skålhamra Kvighage. Våra lokala åtgärdsprogram för våra sjöar och vattendrag fortsätter bl a med fler dagvattendammar.