Kretsstämma i täby

Torsdagen den 16 februari höll Centerpartiet i Täby sin årligen återkommande kretsstämma.

Till stämman kom ett drygt 20-tal medlemmar som var intresserade både av kretsens arbete och av den presentation av regionpolitiken som levererades av mötesordförande Gustav Hemming som är regionråd (C) med ansvar för Tillväxt, Regionplanering och Skärgård (inklusive sjötrafik) i Region Stockholm.