Rundvandring i Täby Park

Den 2:a oktober hade Centerpartiet i Täby en medlemsaktivitet.

En trevlig och lärorik kväll i Täby Park där ledningen för Täby Park AB, ett bolag samägt av JM och Skanska, som planlägger vår nyaste stadsdel Täby Park guidade oss runt området och tog upp oss på tak för att visa både solcellsanläggningar och områdets framtida utbredning och förklara om hållbarhetstänk runt helheten. Kvällen avslutades med fika på Café Startboxen.
Foto: Pietro Marchesi & Annica Nordgren