Förtroendevalda

Här hittar du våra medlemmar som har förtroendeuppdrag

Kommunfullmäktigegruppen

Kommunfullmäktigegruppen från vänster: Stefan Norell (ledamot), Daniel Wemmergård (ledamot), Annica Nordgren (ledamot), Andreas Funke (ersättare), Pernilla Staaff (ersättare). Fredrik Svarén (ersättare), Pietro Marchesi (ledamot), Lena Kvarnström (ledamot)

 

 

Här är våra uppdrag

Annica Nordgren

Hägernäs

Uppdrag:

 • Kommunalråd
 • Gruppledare Kommunfullmäktige
 • Ledamot Kommunstyrelsen och utskott USF (stadsbyggnad,fastighet och klimat)
 • Ledamot Krisledningsnämnd
 • Ledamot Trygg i Täby
 • Ordförande Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

telefon: 076-1398146 eller 076-6439059 (Täby kommun)
e-post. annica.nordgren@centerpartiet.se

Daniel Wemmergård

Hägernäs

Uppdrag:

 • Ledamot kommunfullmäktige
 • Gruppledare stadsbyggnadsnämnden
 • Ordförande trafiksäkerhetsutskottet
 • Ledamot kommunala rådet för funktionshinderfrågor
 • Ledamot lov- och tillsynsutskottet

telefon: 070-7177275
e-post : daniel.wemmergard@taby.se

Stefan Norell

Täby Kyrkby

Uppdrag:

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Gruppledare och ledamot Kultur- och fritidsnämnden

telefon: 070-8217129
e-post: stefan.norell@taby.se

Pietro Marchesi

Näsby Park

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Krisledningsnämnd
 • Ersättare i Stadsbyggnadsnämnd
 • Namn- och skönhetsrådet
 • KF Arvodesberedning
 • Ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige
 • Ersättare i Käppala förbundsfullmäktige

telefon:072-3862304
e-post: pietro.marchesi@centerpartiet.se

Lena Kvarnström

Lövbrunna

Uppdrag:

 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Gruppledare och ledamot Socialnämnden
 • Ledamot Socialutskott
 • Ersättare Gymnasie- och näringslivsnämnden

telefon: 070-9860963
e-post: lena.kvarnstrom@centerpartiet.se

Pernilla Staaff

Ella Park

Uppdrag:

 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Gruppledare Barn- och Grundskolenämnden

telefon: 070-6796722
e-post: pernilla.staaff@centerpartiet.se

Fredrik Svarén

Visinge

Uppdrag:

 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Kommunfullmäktiges valberedning
 • Gruppledare Gymnasie och Näringslivsnämnden
 • Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

telefon: 070-7271637
e-post: fredrik.svaren@centerpartiet.se

Andreas Funke

Gribbylund

Uppdrag:

 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Ersättare Socialnämnd
 • Vice ordförande Valnämnd

telefon: 0708-579098
e-post: andreas.funke@centerpartiet.se

Gösta Rappe

Ella park

Uppdrag:

 • Ledamot Täby Fastighets AB
 • Ersättare Täby Holding AB
 • Förvaltningsrätt

telefon: 070-8109090
e-post: gostarappe@audioteco.se

Per-Åke Evén

Ella park

Uppdrag

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • vice ordförande Täby Holding AB
 • Förvaltingsrätt

telefon: 073-0510137
e-post: perake @ telia.com

Ebba Zeno

Uppdrag:

 • Ersättare Barn- och Grundskolenämnden

Britt Engdahl

Täby Kyrkby

Uppdrag:

 • Ersättare överförmyndarnämnd
 • Förvaltningsrätt

telefon: 0708-74 15 84
e-post: britt.engdahl@gmail.com

Benita Funke

Gribbylund

Uppdrag:

 • Vigselförättare (svenska, engelska, tyska, spanska)

telefon: 073-350 28 18
e-post: benita.funke@centerpartiet.se

Stefan Wångstedt

Täby centrum

Uppdrag

 • Ledamot Lantmäterinämnden
 • Ersättare i Täby valnämnd
 • Förvaltningsrätt

telefon: 070-9741188
e-post: stefan@swlab.se

Siv Mari Skarp Andersson

Hägernäs

Uppdrag:

 • Förvaltningsrätt

telefon: 070-7352047
epost: siv-mari.skarp@taby.se

Mikael Elevant

Näsbypark

Uppdrag:

 • Ersättare Lantmäterinämnden

telefon: 073-8864143

Urban Thornberg

Viggbyholm

Uppdrag:

 • Ledamot Revison

telefon: 070-5087217
e-post: urban.thornberg@taby.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.