Styrelse

Detta är vår styrelse 2020

Detta är vår styrelse

Ordförande

Pietro Marchesi
0723-862304
pietro.marchesi@centerpartiet.se

Vice ordförande

Roger Björkbacka
072-2329373
roger.bjorkbacka@centerpartiet.se

Sekreterare

Thomas Dansk
073-2300225
thomas.dansk@centerpartiet.se

Webredaktör

Annica Nordgren
076-1398146
annica.nordgren@centerpartiet.se


Kassör

KG Eriksson
0708-824427
kg.eriksson@bredband.net

Ledamot

Daniel Wemmergård
070-7177275
daniel.wemmergard@centerpartiet.se

Ledamot
Lena Kvarnström
070-9860963
lena.kvarnstrom@centerpartiet.se

Ledamot
Pernilla Staaff
070-6796722
pernilla.staaff@taby.se


Ersättare

Lars Beck

lars.beck@taby.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.