Täby
Centerpartiet lokalt

Styrelse

Detta är vår styrelse 2020

Detta är vår styrelse

Ordförande

Benita Funke
0733-502818
benita.funke@centerpartiet.se

Vice ordförande

Roger Björkbacka
072-2329373
roger.bjorkbacka@centerpartiet.se

Sekreterare
Mats Wilhelmsson
070-3615281
mats.wilhelmsson@centerpartiet.se

Webredaktör
Annica Nordgren
076-1398146
annica.nordgren@centerpartiet.se

Ledamot
Kassör
KG Eriksson
0708-824427
kg.eriksson@bredband.net

Ledamot
Kampanjledare
Pietro Marchesi
072-3862304
pietro.marchesi@centerpartiet.se

Ledamot
Daniel Wemmergård
070-7177275
daniel.wemmergard@centerpartiet.se

Ledamot
Lena Kvarnström
070-9860963
lena.kvarnstrom@centerpartiet.seErsättare


Thomas Dansk

Pernilla Staaf