Annica Nordgren


Gruppledare och kommunalråd

Det som driver mig är att få vara med och påverka ett framtida grönt hållbart Täby.

Utveckling, service och inte minst vår natur ska gå hand i hand.

Täby behöver fler parker, sammanhängande gröna stråk och skyddad natur i form av naturreservat.

Skog och öppna beteslandskap ska värnas och den biologiska mångfalden öka.
Vi ska anamma Täby som skärgårdskommun. Jag ser gärna fler mindre badplatser, bryggor och ett aktivt strandliv samt god vattenkvalitet med ett rikt växt- och djurliv.

Båtpendling till Stockholm och fler cykelvägar är viktiga frågor.

Det ska vara möjligt att odla även om man bor i lägenhet, vilket innebär att vi behöver fler koloni- och odlingslotter.

Täby har en hög livslängd vilket är glädjande. Valfrihet är viktigt och då också möjlighet till annat boende när så önskas. Ett ökat stöd för nära anhörig är också en viktig fråga. Många seniorer är aktiva länge och då behövs fler möteslokaler.

Ett aktivt kultur- och friluftsliv för alla i kommunen ger livskvalitet.

Uppdrag:

  • Kommunalråd
  • Gruppledare Kommunfullmäktige
  • Ledamot Kommunstyrelsen och utskott USF (stadbyggnad och fastighet)
  • Leamot Krisledningsnämnd
  • Ledamot Trygg i Täby
  • Ordförande Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kontakta Annica Nordgren

Kontakta Annica

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.