Lena Kvarnström


Jag arbetar inom näringslivet och har där haft olika roller som till exempel Produktledare, Business Builder, Knowledge Manager, Kommunikatör och Ingenjör. I arbetet har jag under långa perioder rest mycket på bland annat Mellanöstern och Asien, arbetat i globala kundprojekt samt arrangerat större event. På fritiden är jag idrottsledare inom friidrotten, där jag även tagit initiativ och drivit ett par integrationsprojekt, för barn och ungdomar.

Jag vill att Täby ska vara en förebild för hur vi i Sverige tar emot och integrerar våra nya internationella invånare. De familjer som kommer hit har många gånger upplevelser med sig från både sitt land och sin flykt därifrån som vi svenskar inte ens drömmer mardrömmar om. De har en otrolig tur som har fått landa i vårt lugna och trevliga Täby. Men om både stora och små ska fortsatt må bra här så behöver de snabbt känna sig relevanta i vårt samhälle.

Politiken måste bli mer intresserad av individen som ska integreras och utgå från dennes kontext, om vi ska kunna förstå hur förutsättningarna för en bra integrationsresa ser ut. Jag anser att fler olika kommunala roller måste få utökade kunskaper om hederskultur och klanstrukturer om vi ska förstå hur vi bäst bemöter de utmaningar detta kan föra med sig. Jag anser också att det är i möte med svenskar genom bla arbete, idrott, föreningsliv och andra sociala aktiviteter, som nycklarna till en resultatorienterad integration finns.

Jag kommer att jobba för:

  • Bättre möjligheter för hälsa och idrottande i Täby genom fräscha anläggningar, fler hallar, utomhusplaner och därmed fler tillgängliga tider samt stöd till föreningar så de lättare kan inkludera barn i idrotten som pga ekonomiska eller sociala skäl riskerar att hamna utanför idrottens gemenskap.
  • Dialogen med föreningarna behöver ske tidigare i utvecklingsplaneringen.
  • En hållbar integration i Täby med bättre förutsättningar för nyanlända att lära sig svenska, komma ut i arbete, bygga kontaktnätverk och känna sig relevanta i vårt samhälle. Höjda kunskaper hos skol- och socialomsorgspersonal kring hederskulturer och klanstrukturer för att bättre kunna bemöta och hantera utmaningarna med detta.
  • Social trygghet i livets alla skeden. Det ska kännas tryggt att bli gammal i Täby, men också att växa upp här, att vara förälder, att leva ensam eller i en relation.

Uppdrag:

  • Ledamot Kommunfullmäktige
  • Ledamot Socialnämnden
  • Ledamot Socialutskottet
  • Ersättare Gymnasie- och näringslivsnämnden
Kontakta Lena Kvarnström

Kontakta Lena

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.