Pietro Marchesi


Personbild

Pietro Marchesi, ordförande i Centerpartiet i Täby

Uppdrag:

  • Ledamot i Kommunfullmäktige
  • Ersättare i Kommunstyrelsen
  • Ersättare Krisledningsnämnd
  • Ersättare i Stadsbyggnadsnämnd
  • KF Arvodesberedning
  • Namn- och skönhetsrådet
  • Ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige
  • Ersättare i Käppala förbundsfullmäktige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta Pietro Marchesi

Kontakta Pietro

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.