Kultur

Bild

Kultur kan vara roligt, överraskande eller sorgligt. Det kan väcka känslor och tankar som du kanske inte haft förut. Vi vill att alla ska få ta del av kultur av olika slag.

Centerpartiet vill förbättra möjligheterna för kultur på hemmaplan, genom att utveckla verksamheten i våra bibliotek samt göra Tibble teater till en scen med möjlighet att inrätta en permanent teaterensemble.

Det är inte kommunens politiker som vet bäst hur man förbättrar möjligheterna för att utveckla möjligheterna för kultur. Därför vill vi även här förbättra dialogen mellan kommunen och våra kulturföreningar, med t.ex. Hembygdsföreningen, Musikskolans brukare och olika kulturföreningar.

Centerpartiet vill se att kommundelsbiblioteken utvecklar sin verksamhet så att det bäst passar dem som bor i respektive område. Varje kommundelsbibliotek ska vara en aktiv mötesplats för invånarna, inte minst för seniorverksamhet.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla verksamheten i Kommundelsbiblioteken i linje med de som bor i respektive kommundel. Varje kommundelsbibliotek ska bli en aktiv mötesplats för invånarna och inte minst för seniorverksamhet. Vi vill behålla samtliga filialer och om möjligt komplettera med en filial i Arninge.
  • Utöka samarbetet med närliggande kommuner för kulturlivet

Rikt kulturliv och tillgängligt kulturarv

Bild på ung kvinna på bibliotek

I många av våra skogar och grönområden ”gömmer” sig avtryck från historien som runstenar, gamla gravar, fornlämningar och frontlinjen. Dessa ska bevaras och tillgängliggöras.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla Tibble teater till en scen med en permanent teaterensemble.
  • Värna underhållet och tillgängligheten till vår historia
  • Skapa en kulturminnesvårdsplan för våra äldre fastigheter och gårdar
  • Att Rönninge by fortsatt ska värnas som ett mycket uppskattat utflyktsmål både för kultur- och friluftsliv.
  • Låta Karby gård få fortsätta att vara ett centrum för konst och kultur.

Centerpartiet anser att det är viktigt att samtidigt som vi bygger ska vi bevara våra grönområden och kulturarv. Vi vill undvika att exploatera på nya grönområden och vi i första hand vill vi bygga nära kollektivtrafik och på redan i anspråkstagen mark.

Några viktiga områden att bevara är bl.a. Rönninge By, Karby gård, Ensta krog, Gribby gård, Stolpaskogen, Täby runrike, Båtmanstorpet, Näsby slott och dess alléer, Varggropen, första världskrigets frontlinje, Ytterbystugan m.fl.

Vår nutida historia är också viktig att beakta, såsom Grindtorp, Stjärnhusen i Viggbyholm, Ella gårds radhusområde m.fl.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.