Täby
Centerpartiet lokalt

Tiggeri

Att kriminalisera tiggeri är inte en lösning

Vi ser allvarligt på tiggeriet. Det är inte en hållbar och människovärdig utveckling oavsett om man kommer hit för egen maskin eller om kriminell verksamhet ligger bakom. Att förbjuda tiggeriet tror vi dock inte är den mest effektiva lösningen. Istället för att lägga resurser och administration på att avhysa och lagföra tiggare, vill vi fokusera polisens resurser på olagliga lägeruppställningar och eventuell kriminell verksamhet i anslutning till dem. Vi tror att genom att koncentrera oss på detta kan vi mer effektivt arbeta med eventuell kriminalitet runt tiggarna utan att behöva konfrontera och kriminalisera de människor som redan är utsatta för fattidom, utanförskap och utnyttjande.